Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 15.08.2017 przez Leszek Nienartowicz

W Grudziądzu, w dniach 11-12 września 2017 r.  odbyło się XX  posiedzenie  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Komitet Monitorujący RPO zajmował się też m. in. dużym pakietem konkursów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Planowane nabory wniosków dotyczą między innymi z zakresu budowy i adaptacji obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego, kompleksowej modernizacji energetycznej szpitali powiatowych, prac restauratorskich w zabytkach i przebudowy instytucji kultury (w ramach ZIT). Niebawem możemy się też spodziewać między innymi uruchomienia konkursów dotyczących budowy sieci elektroenergetycznych dedykowanych odnawialnym źródłom energii oraz inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych (w ramach ZIT).

 

Inne przygotowywane do ogłoszenia konkursy o dofinansowanie dotyczą wspierania działalności firm na zagranicznych rynkach, przygotowania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, finansowania kursów i szkoleń językowych dla dorosłych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

 

Uczestniczący w obradach Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE  w towarzystwie Marszałka Piotra Całbeckiego odwiedził w poniedziałek (11 września) rejony naszego województwa, które najbardziej ucierpiały w wyniku  sierpniowych nawałnic. Rozmawiano między innymi o możliwościach zmian w naszym RPO pozwalających na odtworzenie zniszczonej infrastruktury.

 

Przed rozpoczęciem wtorkowego spotkania członkowie Komitetu Monitorującego przyglądali się też efektom inwestycji zrealizowanych w Grudziądzu przy udziale wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na trasie spaceru znalazły się między innymi zabytki grudziądzkiej Starówki oraz marina nad Wisłą.

źródło : biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

Obradował Komitet Monitorujący RPO

 

Do pobrania:

 • lista obecności
 • protokół
 • – Prezentacje:
 • – Uchwały:
  • Uchwała Nr 78/2017 z dnia 11 września 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy uchwała zip / skan
  • Uchwała Nr 79/2017 z dnia 11 września 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo zip skan
  • Uchwała Nr 80/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja. zip / skan
  • Uchwała Nr 81/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach zip / skan
  • Uchwała Nr 82/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zip / skan
  • Uchwała Nr 83/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zip / skan
  • Uchwała Nr 84/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw zip / skan
  • Uchwała Nr 85/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych zip skan
  • Uchwała Nr 86/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat:  budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej zip / skan
  • Uchwała Nr 87/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zip / skan
  • Uchwała Nr 88/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI zip / skan
  • Uchwała Nr 89/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego zip / skan
  • Uchwała Nr 90/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej zip / skan
  • Uchwała Nr 91/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia  oraz promocji gospodarczej regionu zip / skan
  • Uchwała Nr 92/2017 z dnia 12 września  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia. zip / skan
  • Uchwała Nr 93/2017 z dnia 12 września  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa Regionalnego, schemat:  digitalizacja zasobów regionalnych. zip / skan
  • Uchwała Nr 94/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji kryterium wyboru projektu Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. zip / skan
  • Uchwała Nr 95/2017 z dnia 12 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: sieci elektroenergetyczne zip / skan