Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XVIII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 27.06.2017 przez Leszek Nienartowicz

Podczas XVIII  posiedzenia Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata  2014-2020 zajmował się m. in. dużym pakietem konkursów o dofinansowanie, w których podzielimy środki na inwestycje w publicznej służbie zdrowia i zdrowotne programy profilaktyczne. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

W sferze twardych projektów chodzi o pieniądze, które przeznaczamy na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, rozwój i poprawę infrastruktury służącej opiece paliatywnej i długoterminowej, związane m. in. z rehabilitacją medyczną inwestycje w szpitalach wojewódzkich i przedsięwzięcia dotyczące rozwoju segmentów diagnostycznych w wiejskich przychodniach. Pozostałe konkursy w dziedzinie służby zdrowia, w sprawie których zapadły dziś decyzje, uruchomią fundusze na regionalne medyczne programy profilaktyczne – na rzecz pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, wczesnego wykrywania raka prostaty oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dotkniętych nimi dzieci.

W najbliższym czasie zostaną też ogłoszone konkursy, w ramach których wesprzemy projekty związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ustawicznym, rozwojem pracowni dedukowanych badaniom naukowym i innowacjom oraz wsparciem instytucji otoczenia biznesu.

ŹRÓDŁO: Biuro Prasowe

Czerwcowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

 

 • agenda
 • lista obecności
 • protokół
 • – Prezentacje:
 • – Uchwały:
  • Uchwała Nr 49/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej pobierz pdf
  • Uchwała Nr 50/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania   6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat:  Inwestycje  w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale wojewódzkie pobierz pdf
  • Uchwała Nr 51/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat:  Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS  na obszarach wiejskich pobierz pdf
  • Uchwała Nr 52/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, schemat:  Program profilaktyki 3 stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) pobierz pdf
  • Uchwała Nr 53/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, schemat:  Program profilaktyczny ukierunkowany na poprawę wykrywalności raka gruczołu krokowego pobierz pdf
  • Uchwała Nr 54/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. schemat: Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci pobierz pdf
  • Uchwała Nr 55/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach pobierz pdf
  • Uchwała Nr 56/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług pobierz pdf
  • Uchwała Nr 57/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat:  Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych pobierz pdf
  • Uchwała Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat:  Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie pobierz pdf
  • Uchwała Nr 59/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce terytorialnej pobierz pdf
  • Uchwała Nr 60/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną (projekty powiązane z EFRR) pobierz pdf
  • Uchwała Nr 61/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Schemat: Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych pobierz pdf
  • Uchwała Nr 62/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów EFS  dla Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Schemat: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych pobierz pdf
  • Uchwała Nr 63/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 10.1.1  Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST pobierz pdf
  • Uchwała Nr 64/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.1.1  Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST  (projekty powiązane z EFRR) pobierz pdf
  • Uchwała Nr 65/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat:  budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa pobierz pdf
  • Uchwała Nr 66/2017 z dnia 20 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2016 pobierz pdf