Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XVI posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 18.04.2017 przez Leszek Nienartowicz

Obradował Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podczas piątkowego (7 kwietnia) posiedzenia gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o duży pakiet konkursów, które zostaną ogłoszone w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Podjęte decyzje dotyczą pieniędzy, które przeznaczamy m. in. na wsparcie zagranicznej ekspansji małych i średnich firm, rozwój e-usług w publicznym lecznictwie i  rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej.

 

Przygotowywane do ogłoszenia konkursy ZIT-owskie uruchomią środki na inwestycje (w tym zakupy) w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach (w tym konkursie będą mogły aplikować tylko samorządy terytorialne), budowę ścieżek rowerowych, systemową opiekę nad dziećmi do lat trzech, rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, ochronę pozostających w rękach samorządów zasobów kultury i ochronę przyrody.   

 

Przejęto też informację na temat stanu wdrażania RPO i zatwierdzono zmiany w planie badań ewaluacyjnych, pokazujących skuteczność kierunków interwencji i przyjętego modelu wdrażania RPO.

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

Do pobrania:

 • agenda
 • lista obecności
 • protokół
 • – Prezentacje:
 • – Uchwały:
  • Uchwała Nr 16/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat:  stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia  w prowadzeniu prac B+R. skan
  • Uchwała Nr 17/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. skan
  • Uchwała Nr 18/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw. skan
  • Uchwała Nr 19/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich. skan
  • Uchwała Nr 20/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
  • Uchwała Nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 w zakresie: Poddziałania 8.2.1, Poddziałania 8.4.1, Poddziałania 8.5.2, Poddziałania 8.6.1. skan
  • Uchwała Nr 22/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9. skan
  • Uchwała Nr 23/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10. skan
  • Uchwała Nr 24/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia. skan
  • Uchwała Nr 25/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego schemat: projekt pozakonkursowy. skan
  • Uchwała Nr 26/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. skan
  • Uchwała Nr 27/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną schemat: projekt pozakonkursowy. skan
  • Uchwała Nr 28/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
  • Uchwała Nr 29/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
  • Uchwała Nr 30/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
  • Uchwała Nr 31/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
  • Uchwała Nr 32/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). skan
  • Uchwała Nr 33/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, schemat: Wszystkie typy projektów w ramach ZIT. skan
  • Uchwała Nr 34/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. skan