Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XLV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 10.02.2022 przez Leszek Nienartowicz

Agenda

Prezentacje

*  Informacja  w zakresie stanu wdrażania  RPO WK-P na lata 2014-2020 (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) – Barbara Jesionowska – Dyrektor  Departamentu Wdrażania RPO

* Informacja w zakresie stanu certyfikacji środków w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020 (według stanu na 31 grudnia 2021 r.)Anna Sąsiadek-Chuchra – Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

* Informacja bieżące  z zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, w tym o środkach instrumentu REACT-EU- Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

* Przedstawienie raportu pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych” składający się z dwóch części –  Jan Szczucki – Członek Zarządu Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. wraz ze współpracownikami

 

Uchwały:

Uchwała Nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (tryb pozakonkursowy) pobierz

Uchwała Nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.2 Regionalny transport niskoemisyjny, Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego (tryb pozakonkursowy) pobierz

Uchwała Nr 3/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy pobierz