Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


X posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 26.07.2016 przez Damian Wiśniewski

Obradujący 28 czerwca w Toruniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy w nowej perspektywie na posiedzeniu KM stawały zasady wsparcia w dziedzinie służby zdrowia. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

W dwóch konkursach zaplanowanych na trzeci kwartał 2016 rozdysponujemy wsparcie na zakupy sprzętu medycznego i medycznych rozwiązań informatycznych (sprzęt i oprogramowanie) dla placówek funkcjonujących w publicznym systemie lecznictwa oraz na informatyzację, w tym e-dostępność i elektroniczny system obiegu dokumentacji, w przychodniach (podstawowa opieka medyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna). Alokacja wynosi łącznie 15 milionów euro (66 milionów złotych).  

– W ciągu trzech najbliższych miesięcy ogłosimy też konkurs o dofinansowanie programów w dziedzinie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Chcemy, by programami takimi zostało objętych co najmniej 15 tysięcy mieszkańców regionu – przede wszystkim osoby w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach wcześniej wystąpił ten rodzaj schorzenia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Przeznaczamy na to 6 milionów euro (blisko 26,5 miliona złotych).

Drugi duży segment tematyczny dzisiejszych obrad dotyczy przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej. Łącznie 12 mln euro (blisko 53 mln złotych), z przeznaczeniem na programy związane z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zasili budżety projektów realizowanych przez instytucje samorządowe, a także podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

5 milionów euro (22 mln złotych) to pula na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, czyli firm związanych z którąś z kujawsko-pomorskich uczelni, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedsiębiorczym akademikom, dzięki którym Kujawsko-Pomorskie ma szanse skrócić dystans dzielący nas od najlepszych w tej materii ośrodków w kraju, proponujemy tym razem subwencje na prowadzenie badań. Warunkiem będzie przedstawienie planów badawczych.   

Komitet Monitorujący zajmował się wczoraj także środkami RPO na digitalizację i cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kulturowych i naukowych, przede wszystkim bibliotecznych; inwestycje (budowa, remonty, modernizacja) w lokalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; modernizację energetyczną budynków publicznych.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.