Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


VIII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 11.05.2016 przez Damian Wiśniewski

Miejsce spotkania i uczestnicy

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Zajeździe Fojutowo  odbyło się VIII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020.  Teren, na którym jest położony Ośrodek znajduje się na obszarze realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Bory Tucholskie – w labiryntach natury”. Dzięki pieniądzom unijnym powstały m.in. ścieżki rowerowe, wioski tematyczne, pola biwakowe oraz wieża widokowa w Fojutowie.

W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Rafał Pietrucień –  Dyr.  Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła informacje na temat prac IZ RPO w zakresie realizacji Programu

 

Stanowiska Grup roboczych

Przewodniczący Grup roboczych powołanych w ramach KM RPO WK-P na lata 2014-2020 – ds. kryteriów wyboru projektów- Iwona Pietruszewska-Cetkowska, ds. EFS- Adam Szponka zaprezentowali Stanowiska Grup roboczych w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów wyboru projektów dla następujących działań:

  • Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
  • Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
  • Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom,
  • Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa,
  • Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
  • Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat drogi lokalne poza miastami prezydenckimi,
  • Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat drogi wojewódzkie,
  • Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich,
  • Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Członkowie Komitetu przyjęli uchwały zatwierdzające powyższe kryteria.

Członkowie Komitetu wzięli także udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację AKTYWIZACJA z zakresu wdrażania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.