Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


IV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 12.11.2015 przez Damian Wiśniewski

W dniach 29-30 października odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród uczestników spotkania były przedstawicielki Komisji Europejskiej:

Wallis Goelen – dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),

Krystyna Marek z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),

Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO. Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną (http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe-menutematyczne-126/28408-obraduje-komitet-monitorujacy-rpo)

Przedstawione zostały też informacje na temat Stanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020 oraz zmian  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.