Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


II posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 22.10.2015 przez Damian Wiśniewski

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 odbyło się 8 czerwca w Chełmnie. Gremium obradowało w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym środki z naszego RPO umożliwiły prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

Komitetowi przewodniczył marszałek Piotr Całbecki. Podczas drugiego posiedzenia komitet jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1, dotyczącego podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Powołano także trzy grupy robocze: ds. kryteriów wyboru projektów, ds. ZIT oraz ds. badań i innowacji. Wkrótce powołane zostaną grupy: ds. zrównoważonego rozwoju, ds. EFS, ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz ds. RLKS.

Członkowie komitetu pozytywnie zaopiniowali też kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uzgodnione z przedstawicielami urzędów marszałkowskich województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.

Posiedzenie odbyło się w podominikańskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 możliwe były prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu