Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy [nabór w trybie pozakonkursowym nr RPKP.08.01.00-IP.01-04-002/16]

Data: od 2016-02-01 do 2016-02-15
Dodane 22.01.2016 przez Krzysztof Musioł
Informacja o projektach
Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania [07.04.2016]
w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Nabór II)

Pobierz: 

Link otwiera się w nowej karcie Lista zatwierdzonych projektów (.pdf)


Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy poprzez wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wysokiej jakości instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi: 37 264 860 PLN.

 

Regulamin konkursu

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń.

Punkt Informacji i Promocji:
tel.: 56 669 39 39,
tel.: 56 669 39 84,
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl

Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP:
tel.: 56 669 39 68;
tel.: 56 669 39 70;
tel.: 56 669 39 69;
e-mail: wup@wup.torun.pl

Pobierz: Informacja o naborze wniosków dla Działania 8.1. RPO WK-P (.doc)

Pobierz: Link otwiera się w nowej karcie Wzór wniosku o dofinansowanie (.xslx)

Pobierz: Załączniki do dokumentacji (.zip)