Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 6.12 Wsparcie instytucji kultury [nabór nr FEKP.06.12-IZ.00-049/23]

Dodane 29.11.2023
Zakończony [05.04.2024]
Wyniki naboru 

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 listopada 2023 roku nabór Nr FEKP.06.12-IZ.00-049/23, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 listopada 2023 r. i trwał do 5 kwietnia 2024 r., wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.
Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 37 482 391,74 zł.

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr FEKP.06.12-IZ.00-049/23 [pdf]

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.12-IZ.00-049/23 w ramach:

  •  Działania: 6.12 Wsparcie instytucji kultury

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 listopada 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 5 kwietnia 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – lipiec 2024 r.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) wyłącznie w WOD2021 w terminie naboru. Po tym terminie WOD2021 zablokuje składanie wniosków.

Aby złożyć wniosek wnioskodawca powinien utworzyć konto i zalogować się w WOD2021 dostępnym na stronie internetowej: https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku jest dostępny w WOD2021 w ramach naboru: FEKP.06.12-IZ.00-049/23

Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem WOD2021, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: amiz.rpkp@kujawsko-pomorskie.pl do 5 kwietnia 2024 r., do godz.10:00.
IZ pozostawi bez rozpatrzenia zgłoszenia wysłane w innym terminie i w inny sposób.

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze wsparcie uzyska projekt dotyczący przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  • rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącej instytucji kultury w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
  • budowy nowego obiektu lub adaptacji istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
  • wyposażenia oraz wsparcia rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 37 484 000,00 zł.

 

Komunikaty

  1. Komunikat w sprawie zmiany naboru Nr FEKP.06.12-IZ.00-049/23 z dnia 24.01.2024 r.
  2. Komunikat z dnia 21.02.2024 r. w sprawie zmiany naboru Nr FEKP.06.12-IZ.00-049/23 w związku z aktualizacją Załącznika nr 1 do Regulaminu wyboru projektów EFRR „Kryteria wyboru projektów” oraz Załącznika nr 4 do Regulaminu „Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu EFRR wraz z załącznikami’’

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki 7:30-17.30,
  • środy, czwartki i piątki 7:30-15:30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Dokumenty inne/pomocnicze: