Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Działanie 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia

Uchwała KM Nr 13/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia pobierz


Działanie 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP

Uchwała KM Nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP pobierz


Działanie 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Uchwała KM Nr 142/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy pobierz


Działanie 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

Uchwała KM Nr 64/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych pobierz


Działanie 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych

Uchwała KM Nr 48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych pobierz


Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Uchwała KM Nr 33/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej pobierz

Uchwała Nr KM 57/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pobierz


Działanie 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 145/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne pobierz

 • Uchwała KM Nr 91/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne (obiegowo) pobierz
 • Uchwała KM Nr 50/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne pobierz

Działanie 8.11 Wychowanie przedszkolne

Uchwała KM Nr 52/2023 z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne pobierz

Uchwała KM Nr 113/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne pobierz


Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Uchwała KM Nr 92/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP (obiegowo) pobierz

 • Uchwała KM Nr 15/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP pobierz

Działanie 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 146/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne pobierz

 • Uchwała KM Nr 100/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne (obiegowo) pobierz
 • Uchwała KM Nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne pobierz

Działania 8.14 Kształcenie ogólne

Uchwała KM Nr 114/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.14 Kształcenie ogólne pobierz


Działanie 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP

Uchwała KM Nr 93/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP (obiegowo) pobierz

 • Uchwała KM Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP pobierz

Działanie 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 147/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne pobierz

 • Uchwała KM Nr 94/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne (obiegowo) pobierz
 • Uchwała KM Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne pobierz

Działanie 8.17 Kształcenie zawodowe

Uchwała KM Nr 115/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.17 Kształcenie zawodowe pobierz


Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów

Uchwała KM Nr 17/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe – przedmioty humanistyczne (w tym językowe), matematyczno-przyrodnicze, informatyczne lub dotyczące przedsiębiorczości pobierz

Uchwała KM Nr 18/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – przedmioty zawodowe pobierz


Działanie 8.19 Uczenie się dorosłych

Uchwała KM Nr 65/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych pobierz


Działanie 8.20 Aktywne włączenie społeczne

Uchwała KM Nr 116/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne pobierz

Uchwała KM Nr 143/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej pobierz


Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Uchwała KM Nr 49/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Schemat: Wsparcie dla organizacji pozarządowych pobierz


Działanie 8.22 Ekonomia społeczna

Uchwała KM Nr 19/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Schemat: Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim pobierz


Działanie 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich

Uchwała KM Nr 66/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pobierz


Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne

Uchwała KM Nr 34/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorób stanowiącym poważny problem w regionie pobierz

Uchwała KM Nr 56/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych pobierz

Uchwała KM Nr 101/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Realizacja usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych z obszaru teleopieki i telemedycyny pobierz

Uchwała KM Nr 137/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

 • Uchwała KM Nr 117/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego pobierz

Uchwała KM Nr 144/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Kształcenie kadry opieki długoterminowej pobierz


Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Uchwała KM Nr 67/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach pobierz

Uchwała KM Nr 102/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej pobierz

Uchwała KM Nr 103/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci, młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym pobierz


Działanie 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT

Uchwała KM Nr 148/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT pobierz

 • Uchwała KM Nr 95/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT (obiegowo) pobierz
 • Uchwała KM Nr 51/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT pobierz

Działanie 8.27 Kształcenie ogólne OPPT

Uchwała KM Nr 149/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT pobierz

 • Uchwała KM Nr 96/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT (obiegowo) pobierz
 • Uchwała KM Nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT pobierz

Działanie 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT

Uchwała KM Nr 150/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT pobierz

 • Uchwała KM Nr 97/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT (obiegowo) pobierz
 • Uchwała KM Nr 55/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT pobierz