Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP

Uchwała KM Nr 87/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 71/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP pobierz

Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 98/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 72/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne pobierz

Działanie 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

Uchwała KM Nr 88/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 40/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP pobierz

Działanie 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 89/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 41/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową pobierz

Działanie 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP

Uchwała KM Nr 126/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP pobierz


Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne

Uchwała KM Nr 127/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne pobierz


Działanie 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ

Uchwała KM Nr 136/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ, schemat: Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych pobierz


Działanie 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Uchwała KM Nr 44/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku pobierz


Działanie 6.12 Wsparcie instytucji kultury

Uchwała KM Nr 45/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury pobierz


Działanie 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT

Uchwała KM Nr 99/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 73/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT pobierz

Działanie 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT

Uchwała KM Nr 90/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 42/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową pobierz

Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT

Uchwała KM Nr 128/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT pobierz