Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Działanie 4.1 Zakup taboru kolejowego

Uchwała KM Nr 11/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego, schemat: Zakup taboru kolejowego pobierz


Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa

Uchwała KM Nr 163/2023 z 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich pobierz

  • Uchwała KM Nr 12/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich pobierz

Uchwała KM Nr 63/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie pobierz

Uchwała KM Nr 164/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych pobierz