Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zobowiązany do zarządzania programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP). Zadania instytucji zarządzającej pełnią komórki organizacyjne urzędu marszałkowskiego. Odpowiadają one za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów.

Główne zadania instytucji zarządzającej to:

 • przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów;
 • wybór projektów do dofinansowania;
 • zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;
 • zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 • prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 • nakładanie korekt finansowych i odzyskiwanie środków;
 • księgowanie wydatków;
 • ewaluacja programu;
 • monitorowanie postępów realizacji programu;
 • zapewnienie informacji o programie i jego promocja;
 • publikowanie na stronie internetowej danych zbiorczych dotyczących programu przekazywanych do Komisji Europejskiej;
 • wspieranie prac komitetu monitorującego.

Instytucja zarządzająca może powierzyć część swoich zadań instytucjom pośredniczącym, ale mimo to jest odpowiedzialna za realizację całego programu.
W FEdKP część zadań zostało powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu i Miastu Bydgoszcz.

Zasady działania i obowiązki instytucji zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (rozdział 4).

Kontakt do instytucji zarządzającej FEdKP

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56 62 18 600, 56 62 18 610
e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
adres ePUAP: /36t9v8thbz/SkrytkaESP


Doręczanie dokumentów elektronicznych
funduszeUE.kujawsko-pomorskie.pl