Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Linki

• Stowarzyszenia, organizacje, instytucje branżowe

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (wcześniej Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)

http://www.irm.krakow.pl/

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

http://obserwatorium.miasta.pl/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

http://www.rewitalizacja.gov.pl

Polska Krajowa Sieć Cittaslow

http://cittaslowpolska.pl/

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

http://www.fr.org.pl/

Unia Metropolii Polskich

http://www.metropolie.pl/

Związek Miast Polskich

http://zmp.poznan.pl/


• Programy, inicjatywy, projekty

System Informacji Przestrzennej WK-P dot. rewitalizacji

https://umwkp.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2fc8ee3d45b142adaafd4f5dfb8024a2

EUKN, European Urban Knowledge Network

http://eukn.eu/

INTERREG IVC programme library

http://www.interreg4c.eu/policy-sharing-policy-learning/library/

the River//Cities Platform

http://www.river-cities.net/pages/show/About

URBACT

http://urbact.eu/

Urban Agenda for the EU, Pact of Amsterdam

http://urbanagendaforthe.eu/

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”

http://krajobrazmojegomiasta.pl/