Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Dokumenty


• Wykaz programów rewitalizacji WK-P (aktualny na dzień 10.05.2023 r.)


• Wzór sprawozdania kwartalnego z realizacji działań rewitalizacyjnych


• Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf)

• Załącznik nr 1 (.pdf)
• Załącznik nr 2 (.pdf)
• Załącznik nr 3 (.docx)
• Załącznik nr 4  (.docx)
• Załącznik nr 5 (.dox)
• Załącznik nr 6 (.docx)
• Formularz aktualizacji programu rewitalizacji umieszczonego w Wykazie programów rewitalizacji WK-P (.docx)
Oświadczenie LGD (.docx)


 Uchwała Nr 5/131/19 Zarządu WK-P z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego – aktualna


• Uchwała Nr 39/1545/16 Zarządu WK-P z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego – archiwalna


• Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


• Poradnik „Jak poprawnie napisać program rewitalizacji umożliwiający uzyskanie dofinansowania interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?” (.pdf)


• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 sierpnia 2016 r.


• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777)

• Praktyczny komentarz do Ustawy o rewitalizacji (.pdf)


• Krajowa Polityka Miejska 2023, przyjęta przez Radę Ministrów 20 października 2015 r.


• Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w zakresie rewitalizacji (.pdf)