Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I i II

Tytuł projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I i II

Beneficjent: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OSP RP WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE

Wartość projektu: ponad 6,4 mln zł (etap I) + ponad 4,3 mln zł (etap II)

dofinansowanie z Unii Europejskiej: ponad 4,1 mln zł (etap I) + ponad 2,8 mln zł (etap II)

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do służby w formacjach ochotniczych weszło w 2017 roku w sumie 13 nowoczesnych pojazdów. Oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zakupił sprzęt w ramach dwuetapowego projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”. W ramach pierwszego etapu projektu siedem ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafiło w sierpniu do jednostek OSP: Papowo Toruńskie (powiat toruński, gmina Łysomice), Lniano (powiat świecki, gmina Lniano), Śmiłowice (powiat włocławski, gmina Choceń), Tłuchowo (powiat lipnowski, gmina Tłuchowo), Straszewo (powiat aleksandrowski, gmina Koneck). Wartość każdego samochodu to około 900 tysięcy złotych. Wszystkie wyposażone są w napęd na obie osie i czterodrzwiowe kabiny przystosowane do przewozu 6 strażaków.

W ramach drugiego etapu projektu na wyposażenie strażaków ochotników trafiło kolejnych sześć samochodów – średnich wozów ratowniczo-gaśniczych. Wartość każdego wozu to około 700 tysięcy złotych. Auta marki Iveco są uterenowione i wyposażone w napęd na obie osie. Kabiny przystosowane są do przewozu 6 strażaków. Zbiornik wody ma pojemność 2,5 metra sześciennego. Sprzęt będzie służył w jednostkach: OSP Dobre (powiat radziejowski, gmina Dobre), OSP Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński, gmina Kowalewo Pomorskie), OSP Skrwilno (powiat rypiński, gmina Skrwilno), OSP Sośno (powiat sępoleński, gmina Sośno), OSP Śliwice (powiat tucholski, gmina Śliwice), OSP Unisław (powiat chełmiński, gmina Unisław).


Project title: Modern emergency services – purchase of vehicles for units of Volunteer Fire Brigades – stages I and II

Beneficiary: The regional chapter of The Volunteer Fire Brigades of The Republic of Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Value of the project: over 6.4 million PLN (stage 1) + over 4.3 million PLN (stage II)

Funding from the European Union: over 4.1 million PLN (stage 1) + over 2.8 million PLN (stage II)

Thanks to co-financing from the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for the years 2014-2020 in total, 13 modern vehicles entered service in volunteer formations in 2017. The regional chapter of The Volunteer Fire Brigades of The Republic of Poland purchased the equipment in the framework of the two-stage project ,,Modern emergency services – purchase of vehicles for units of the Volunteer Fire Brigades’’.

In frames of the first phase of the project seven heavy rescue and firefighting vehicles were delivered to the Volunteer Fire Brigades units in August: Papowo Toruńskie (Toruń district, Łysomice commune), Lniano (Świecie district, Lniano commune), Śmiłowice (Włocławek district, Choceń commune), Tłuchowo (Lipno district, Tłuchowo commune), Straszewo (Aleksandrów district, Koneck commune). The value of each car is about 900 000 PLN. All are equipped with the 4 wheels drive and the four-door cabins adapted to the transport of 6 firefighters.

In frames of the second phase of the project, for equipping volunteer firefighters of six next medium size rescue and firefighting vehicles were purchased for volunteer firefighters. The value of each vehicle is about 700  zlotys. Iveco brand cars are off-road and equipped with 4 wheel driving system. The cabins are adapted to carry 6 firefighters. The water tank has a capacity of 2.5 cubic meters. The equipment will be used in the following units: Volunteer Fire Brigades Dobre (Radziejów district, Dobre commune), Volunteer Fire Brigades Kowalewo Pomorskie (Golub-Dobrzyń district, Kowalewo Pomorskie commune), Volunteer Fire Brigades Skrwilno (Rypin district, Skrwilno commune), Volunteer Fire Brigades Sośno (Sępólno district, Sośno commune), Volunteer Fire Brigades Śliwice (Tuchola district, Śliwice commune), Volunteer Fire Brigades Unisław (Chełmno district, Unisław commune).