Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Baza ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie.

Wybór ekspertów

Instytucja Zarządzająca zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji. Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja organizująca konkurs.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Poniżej wykaz ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Wykaz 23.10.2020