Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 4.5

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wróć