Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana regulaminu konkursu w ramach działania 3.4 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, że na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17) dokonano korekty technicznej Regulaminu konkursu w rozdziale dotyczącym kwalifikowalności wydatków.

Wróć