Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz kandydatów na ekspertów. Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP

przez Monika Rybicka

W dniu 8 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 5/192/17 w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP nr 6.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

dziedzina Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP nr 6 (pdf.)

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 5/192/17 (. pdf);
załącznik do uchwały Nr 5/192/17 (.pdf);

Wróć