Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO: czas na nowoczesność w przychodniach

przez Leszek Nienartowicz

Trwa nabór wniosków w pierwszym ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie, dotyczącym wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

 

- Przychodnie, przede wszystkim te gorzej wyposażone i funkcjonujące z dala od głównych ośrodków, będą mogły uzupełnić sprzęt o nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz nowoczesny sprzęt ratujący życie, a także uzupełniający je osprzęt informatyczny – precyzuje marszałek Piotr Całbecki. - Wcześniej z różnego rodzaju naszego wsparcia inwestycyjnego, w tym w ramach RPO poprzedniej perspektywy, skorzystały przede wszystkim szpitale.

 

Każdy z aplikujących może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, dotyczący tylko jednego projektu. Maksymalne wsparcie wynosi 100 tysięcy złotych (dla przychodni podstawowej opieki medycznej) i 200 tysięcy złotych (dla ambulatoriów specjalistycznych i podmiotów z zaawansowaną diagnostyką medyczną). Pula środków w konkursie to 2 miliony euro, czyli 8,7 mln złotych. Wartość dofinansowania może sięgnąć połowy kosztów planowanego przedsięwzięcia.

 

W ramach projektów będzie nabyć m. in. aparaty ultrasonograficzne, sprzęt do badań endoskopowych, aparaty EKG, spirometry, lasery chirurgiczne, sprzęt ratujący życie, w tym defibrylatory.

 

Nabór wniosków ruszył 30 grudnia i potrwa do końca lutego. Rozstrzygnięcie planujemy na lipiec 2017.

 

 

Jednocześnie ogłoszony został konkurs o dofinansowanie inwestycji i zakupów aparatury medycznej dla szpitali wojewódzkich. W tym przypadku do zagospodarowanie jest blisko 70 milionów złotych (16 mln euro). Nabór wniosków rozpoczął się 30 grudnia potrwa do końca czerwca 2017.

 

 

Czytaj też Aktualne konkursy RPO

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wróć