Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji - informacja o wynikach oceny formalnej II edycji Konkursu

przez Leszek Nienartowicz

W ramach ogłoszonej w dniu 17 października 2016 r. II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 17.11.2016 r. do 01.12.2016 r.)  wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dotacji. W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków do oceny merytorycznej zakwalifikowano 52 wnioski o przyznanie dotacji zgodnie z Listą wniosków skierowanych do oceny merytorycznej.

Wróć