Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowiedz się więcej i sięgnij po dotacje Interreg!

przez Leszek Nienartowicz

25 października br. zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat naborów wniosków w programach: Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego (potrwa od października 2017 do kwietnia 2018). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

 

Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły wydarzenia oraz adres są dostępne w załączonym programie.  

 

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).

 

Wielu polskich partnerów już odnosi korzyści z udziału w międzynarodowych projektach. Wśród beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Główny Instytut Górnictwa z Katowic, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, klaster Lifescience, szpital im. Jana Pawła II z Krakowa, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

 

Także instytucje z terenu województwa kujawsko-pomorskiego od lat realizują projekty współpracy w ramach programów Interreg. Liderami w tym zakresie są Miasto Bydgoszcz oraz Urząd Marszałkowski, gdzie obecnie wdrażanych jest 10 tego typu przedsięwzięć, obejmujących m.in. transport śródlądowy, gospodarkę niskoemisyjną, innowacje w żywności, ochronę dziedzictwa kulturowego czy rewitalizację terenów poprzemysłowych.

 

Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne. Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.

 

Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

 

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie: m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

***

 

Informacje o programach

 

Oficjalne strony, prowadzone przez Wspólne Sekretariaty w j. ang.

 

 

Informacje na stronach Ministerstwa Rozwoju w j. pol.

 

- BFCC dotyczący potrzeb i potencjału innowacyjnego w leczeniu złamań

http://www.ewt.gov.pl/media/37411/projekt_BFCC.pdf
 

- BALT TRAM ułatwiający MŚP dostęp do infrastruktury badawczej http://www.ewt.gov.pl/media/37414/projekt_Baltic_TRAM.pdf  

- InnoFruit nt. wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do sektora upraw i przetwórstwa owoców http://www.ewt.gov.pl/media/37410/projekt_InnoFruit.pdf  

- BaltSe@nior nt. tworzenia innowacyjnej oferty meblarskiej dla seniorów

http://www.ewt.gov.pl/media/29242/doswiadczenia_UP.pdf  

- UrbanInno dotyczący innowacyjnych ekosystemów miejskich

http://www.ewt.gov.pl/media/37415/projekt_Urban_Inno.pdf  

- z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

http://www.ewt.gov.pl/media/29241/Doswiadczenia_Malopolski.pdf

Wróć