Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 4.5

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wróć