Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zmianie uległ regulamin konkursu w ramach Poddziałania  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16).

Link do konkursu - tutaj.

Wróć