Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zmianie uległ regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16).

Link do konkursu - tutaj

Wróć