Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana ogłoszenia i Regulaminu konkursu w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zmianie uległo ogłoszenie oraz Regulamin konkursu w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej (konkurs Nr RPKP. 04.03.00-IZ.00-04-037/16).

Link do ww. konkurs znajduje się poniżej:

Wróć