Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana miejsca składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO.

Informujemy, iż w związku z zmianą numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zmianie ulega miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu należy składać w okresie od 20.06.2016 do 04.07.2016 r. pod adresem: Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń parter, pokój nr 102.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wróć