Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wykaz kandydatów na ekspertów

przez Monika Rybicka

W dniu 28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 51/2063/16 w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziedziny Ochrona przeciwpowodziowa nr 9.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

dziedziny Ochrona przeciwpowodziowa nr 9 (pdf.)

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 51/2063/16 (. pdf);
zał. Nr 1 do uchwały Nr 51/2063/16 (.pdf);

Wróć