Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wydłużamy termin naboru wniosków preselkcyjnych w ramach poddziałania 1.4.3 (konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, że na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17) wydłużono termin naboru wniosków preselekcyjnych oraz zmieniono formularz wniosku preselekcyjnego.

Wróć