Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Spotkanie edukacyjne dotyczące rewitalizacji

Miejsce oraz termin spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu przy Placu Teatralnym 2
w Toruniu w Sali Patio I piętro o godzinie 10:30. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10:00.

 

Temat spotkania

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto na spotkaniu zostanie przedstawiona sytuacja społeczna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także zasady ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WK-P.

 

Liczba uczestników

Zapraszamy wszystkie gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym do zgłaszania po jednym przedstawicielu gminy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program spotkania i formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 25 maja 2016 r. na adres e-mail podany w formularzu.

Wróć