Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Rozpoczynamy nabór do 9. edycji Konkursu spotów reklamowych „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE"!

przez Leszek Nienartowicz

Do poniedziałku 8 października 2018 r. trwa nabór krótkich filmów promocyjnych lub reklamowych, których tematyka związana jest z Funduszami Europejskimi. W konkursie brać udział mogą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

W rym roku do Konkursu można zgłaszać filmy/spoty w dwóch kategoriach:

  I kategoria - do 45 sekund

  II kategoria - do 3 minut


Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

 

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

 

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu oraz Fundacja Tumult.

 

  • Spoty reklamowe wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM należy przesyłać ONLINE do dnia 8 października 2018 r., godz. 22:00, po zalogowaniu  na stronie: https://goo.gl/vve576

 

Pytania dotyczące konkursu spotów reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze proszę kierować
do Pani Agnieszki Maciesowicz (tel. 56 621 00 19, agnieszka.m@camerimage.pl).

Wróć