Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż został ogłoszony konkurs w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-059/16).

Link do ww. konkursu - tutaj

Wróć