Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkurs w ramach działania 5.1

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17).

Wróć