Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkurs w ramach działania 4.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dofinansowanie powyżej 200 tys. euro (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-223/18).

Wróć