Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszamy nabór w ramach w ramach Poddziałania 3.5.2 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż w ramach RPO został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych[1] w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17)

Wróć