Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszamy nabór w ramach w ramach Poddziałania 3.5.1 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17)

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17).

Wróć