Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłaszamy konkurs w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat:  budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17).

Wróć