Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowy konkurs na wsparcie kształcenia ogólnego

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkursu 10.2.2. Kształcenie ogólne.

 

Beneficjenci

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty oraz inne podmioty w partnerstwie z powyższymi organami. Szczegółowe informacje nt. kryteriów, jakie musi spełniać podmiot składający wniosek znajdują się tutaj (sekcja "Kto może składać wnioski?").

 

Wartość środków w konkursie

Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 554 705,88 zł.

 

Zakres projektów

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty  działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w takich dziedzinach jak:

  • technologie komunikacyjne i informacyjne,
  • nauki matematyczno-przyrodnicze,
  • języki obce,
  • umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

Ponadto przewidujemy dofinasowanie projektów zakładających:

  • indywidualizację pracy z najmłodszymi oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

 

Termin

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 14 lipca – 29 lipca 2016 r.

 

Więcej

Treść ogłoszenia konkursowego oraz dokumentację znajdą Państwo w tym miejscu.

Wróć