Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

przez Krzysztof Musioł

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega
1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16.

Załącznik:Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących

Wróć