Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wykaz kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Społeczny)

przez Karolina Zawacka

Informujemy, że zakończył się nabór kandydatów na ekspertów w obszarach:

1) Ekonomia społeczna i aktywna integracja,

2) Rynek pracy,

3) Zdrowie,

4) Edukacja

dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 33/1364/16 w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: Ekonomia społeczna i aktywna integracja, Rynek pracy, Zdrowie oraz Edukacja.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów oraz została z nią podpisana umowa. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego bezstronności.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P 2014-2020 w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WK-P na lata 2014-2020 w dziedzinie Ekonomia społeczna i aktywna integracja

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WK-P na lata 2014-2020 w dziedzinie Rynek pracy

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WK-P na lata 2014-2020 w dziedzinie Zdrowie

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WK-P na lata 2014-2020 w dziedzinie Edukacja

Wróć