Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

O programie

RPO WK-P 2014-2020 był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych, który przeszedł procedurę w Brukseli. To, że jako pierwszy, już 16 grudnia 2014 r., zyskał pełną akceptację Komisji Europejskiej świadczy o jego dobrym przygotowaniu.  więcej >> 

Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. więcej >>

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast, otaczających je gmin oraz władze województw ustalają cele i inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. więcej >>

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest oprócz ZIT jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020, aktywizujących lokalne społeczności.  więcej>>

Rozwój kompetencji zawodowych

Jednym z wyzwań, z którymi zmierzymy się w najbliższych latach jest lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. więcej>>

Instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji

Powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje, rozwiązać mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne. więcej>>