Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkoliliśmy na terenie działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

2016-10-20 8:08 przez Monika Królikowska

W dniu 19 października 2016 r. w siedzibie Ośrodka Zarybieniowego w Grzmięcy odbyło się szkolenie dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na operacje w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W szkoleniu uczestniczyły osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele gmin z terenu objętego Lokalną Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie.

Na spotkaniu omówiono przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.