Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera na stronie mojregion.eu zwanego dalej Newsletterem.

 

 1. Wydawcą Newslettera jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zwany dalej Urzędem.

 

 1. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną.

 

 1. Newsletter jest wysyłany przez Urząd za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).

 

 1. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące funduszy europejskich w województwie kujawsko-pomorskim..

 

 1. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.mojregion.eu:
 •  wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach serwisu www.mojregion.eu, w tym podanie danych dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym przez Urząd, czyli adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
 • aktywowanie ("kliknięcie") linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Urzędu zamówionego Newslettera.

 

 1. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Urzędu zamówionego Newslettera.

 

 1. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Urząd jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Urzędu zamówionego Newslettera.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 1. Urząd przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera.

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez wysłanie mejla z adresu użytego przy zapisywaniu się na newsletter z tytułem „Newsletter - rezygnacja” na adres l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl.

 

 1. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie gromadzi danych osób, które zrezygnowały z usługi.

 

 1. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu www.mojregion.eu.

 

 1. Urząd zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronach Serwisu www.mojregion.eu.

 

16.Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza akceptację regulaminu w nowej wersji.

Wróć