Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wykaz stanowisk służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zmiany organizacyjne

W związku ze zmianami organizacyjnymi, które nastąpiły w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu poniżej przedstawiamy aktualny wykaz stanowisk służbowych:

Dyrektor Departamentu - Bartosz Szymański

Zastępca Dyrektora - Alicja Zdziarska

 

Biuro Wdrażania Projektów PROW

Kierownik Biura - Anna Stachera

Koordynator sekcji Leader - Jacek Kukowski

Koordynator sekcji Infrastrukturalnej - Jarosław Dembiński

Biuro Autoryzacji Płatności

p.o. Kierownika Biura - Agnieszka Tuczyńska

Koordynator sekcji Leader - Agnieszka Kobus

Koordynator sekcji infrastrukturalnej - Dorota Tomaszewska

Biuro Kontroli i Monitoringu

p.o. Kierownika Biura - Marek Buczkowski

Koordynator - Katarzyna Pawłowska

Biuro Inicjatyw Rybackich Leader

Kierownik Biura - Elżbieta Siemiątkowska

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. promocji i informacji oraz pomocy technicznej PROW

Koordynator - Iwona Małkiewicz

Opublikowano: 2012-02-02 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2012-02-03

Wróć