Mojregion.eu - Mój region w Europie

Staże i praktyki dla uczniów szkół zawodowych

Informacja

Zapraszamy szkoły i pracodawców zainteresowanych organizacją staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych do składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski można składać od 27 kwietnia 2012 r. od godz. 7.30 do 29 czerwca 2012 r. do godz. 12.00. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 15 milionów zł.

Konkurs ogłoszamy w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Wsparciem objęta może zostać współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych, obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursowa (aktualizacja) - przedłużenie naboru  

Dokumentacja konkursowa

Załączniki do dokumentacji

Pisma Instytucji Zarządzającej PO KL (interpretacje)

Opublikowano: 2012-04-27 przez Kinga Lewandowska ostatnia aktualizacja: 2012-05-28

Wróć