Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

przez Katarzyna Walusiak

obszar działania:
gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Fabianki,
miasto i gmina Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Gmina Miasto Włocławek

dane kontaktowe:
87-850 Choceń, ul. Włocławska 16
tel. (54) 284 66 69 lub 728 462 482
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
strona www: www.kujawiaki.pl

 

Poniżej aktualne nabory w ramach EFS:

 

Numer konkursu LGD: 1/2019/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe;
TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Termin składania wniosków: 20.01.14.02.2020 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 650 000,00 zł

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020

Zobacz więcej

 

Numer konkursu LGD: 2/2019/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych;
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej;
TYP c) i innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Termin składania wniosków: 27.01-28.02.2020 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 900 000,00 zł

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020

Zobacz więcej

 

Poniżej zakończone nabory:

Numer konkursu LGD: 3/2018/PG
Termin składania wniosków: 21.01.2019 r. - 08.02.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 000,00zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek

Numer konkursu LGD: 2/2018/PG
Termin składania wniosków: 21.01.2019 r. - 08.02.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 750 000,00zł
Zobacz wyniki

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG
Termin składania wniosków: 04-26.10.2018 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 600 000,00zł
Zobacz wyniki

 

Wróć