Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

przez Katarzyna Walusiak

obszar działania:
Gmina Miasta Chełmno

dane kontaktowe:
86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35
tel. (56) 676 28 87
e-mail: lgdchelmno@wp.pl
strona www: www.lgdchelmno.pl

 

Poniżej aktualny nabór w ramach EFS:

Numer konkursu LGD: 2019/G/1

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych;
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej;
TYP c) i innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP c) kluby młodzieżowe;
TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Termin składania wniosków: 15-31.01.2020 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 850 000,00 zł

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020

Zobacz więcej

 

Poniżej zakończone nabory:

Numer konkursu LGD: 2018/G/1
Termin składania wniosków: 05-19.11.2018 r. Termin naboru został wydłużony do 21.11.2018 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 500 000,00 zł
Zobacz wyniki

Wróć