Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obecnie realizowana jest perspektywa finansowa na lata 2014-2020, która zakończy się wraz z 2023 rokiem. W związku z czym trwają już prace nad przygotowaniem nowego okresu programowania na lata 2021-2027.

W maju i czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty regulacji, stanowiące propozycję dla budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania oraz ramy dla realizacji polityk unijnych, w tym polityki spójności po 2020 r. (link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/)

 

Działania planowane w nowej perspektywie finansowej w ramach poszczególnych celów polityki odpowiadać będą na wyzwania krajowe zidentyfikowane w obszarach wsparcia z EFSI, jak również uwzględniać kontekst europejski. Dlatego też opisy celów polityki odnoszą się do zaleceń Rady UE dla Polski oraz wpisują się w założenia i cele Europejskiego Zielonego Ładu, założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), której wdrażanie jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.

 

W latach 2021-2027 Polska będzie realizować działania w ramach 5 celów polityki spójności:

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)

CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (EFRR)

CP3 Lepiej połączona Europa (EFRR)

CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)

CP5 Europa bliżej obywateli (EFRR - aspekt terytorialny)

 

Propozycje koncentracji tematycznej w ramach środków finansowych:

wg KE/MFiPR

Inteligentna Europa (CP1)

35%   EFRR (25%)*

Niskoemisyjna Europa (CP2)

30%   EFRR

Włączenie społeczne, w tym integracja imigrantów

25% EFS+

*-25% (CP1) – Konkluzje Rady Europejskiej z 21.07.2020 r.

 

W propozycji Komisji Europejskiej budżetu UE na lata 2021-2027 (Wieloletnie Ramy Finansowe) opiewa na kwotę 1 074,3 mld (Konkluzje Rady Europejskiej z 21.07.2020 r.) Zgodnie z projektem pakietu legislacyjnego polityki spójności, w latach 2021-2027 koperta finansowa przyznana Polsce ma wynieść 66,8 mld euro (Konkluzje Rady Europejskiej z 21.07.2020 r. po cenach stałych z 2018 r.), przy 83,9 mld euro dla Polski w perspektywie 2014 2020.

Zobacz również:


Aktualności
Legislacja dla polityki spójności na lata 2021-2027
Prawodawstwo unijne
Prawodawstwo krajowe
Inne dokumenty

Prace nad RPO 2021-2027
Negocjacje
Konsultacje Społeczne 
Projekt RPO 2021-2027